MÁY CHỤP BẢN PHỔ THÔNG

​HJD-MÁY CHỤP BẢN PHỔ THÔNG

  1. Bản in hấp thụ chân không, độ đàn hồi tấm cao, tấm màn hình và bộ phim phù hợp với nhau, màn hình và film in liên kết chặt chẽ với nhau cho sản phẩm ảnh thực tế
  2. sử dụng máy nén chân không hiệu suất cao, hấp thụ chân không, hiệu suất phục hồi tốt
  3. hệ thống tiếp xúc hoàn toàn nhanh chóng, cường độ ánh sáng ổn định, đường phơi sáng tốt.
  4. quá trình hút chân không được hoàn thành, quá trình tiếp xúc bắt đầu, hấp thụ chân không và tích hợp quá trình phơi nhiễm.