MÁY CHỤP BẢN TỰ ĐỘNG

HJD-H1  MÁY CHỤP BẢN TỰ ĐỘNG BẰNG MÁY VI TÍNH

1. Sử dụng bộ làm mát ly tâm đặc biệt, làm lạnh hoàn toàn đèn để đảm bảo nhiệt độ ổn định, do đó năng lượng đèn có thể hoạt động tốt và tăng độ ổn định của phơi nhiễm.

2. Loại bỏ thiết kế kênh truyền thống, thông qua khoa học hợp lý và hợp lý hơn, với thiết kế phản xạ vào, sử dụng đầy đủ refration của năng lượng ánh sáng đều trên bề mặt thủy tinh, tăng cường quá trình màu muli, bốn màu làm cho tấm có hiệu lực

3. Đèn khởi động- khởi động lại trong khoảng thời gian ngắn, có thể khởi động lại khoảng 1 phút hoặc hơn để nâng cao hiệu quả tiếp xú