MÁY IN CHUYỂN NHIỆT KÉP BÁN TỰ ĐỘNG LOẠI LỚN

  1. Hai mặt hoạt động, âng cao hiệu quả công việc
  2. có thể được sử dụng như kỹ thuật số thăng hoa chuyển in, tấm quảng cáo ngoài trời lớn, Ô và quần áo, Chuyển phim
  3. , Thiết bị bộ đôi chuyển in thủy lực,Áp lực càng lớn càng đồng đều hơn