Thông tin chuyển khoản

1. CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG GIA THỊNH
Tài khoản số: 190 3597 5487 015
Ngân hàng : Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam ( Techcombank ) – Chi
Nhánh Tân Hương – Hồ Chí Minh

2. Nguyễn Văn Trúc Bụi

Số tài khoản: 005 115 35 001
Tại ngân hàng : Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) – Chi nhánh Hùng Vương – HCM

3. Nguyễn Văn Trúc Bụi

Số tài khoản: 0602 4878 1966
Tại ngân hàng : Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín ( Sacombank )
– Chi nhánh Bình Trị Đông – HCM
 

Shopping Cart